หน้าหลัก |  สนทนา พ่อ แม่ ลูก |  เล่าเรื่องสมัยเรียนอนุบาล |  ติดต่อลงโฆษณา |  ติดต่อ Anubarn.com  
 
 
ประเภท
ถนน
จังหวัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!! เน„เธกเนˆเธžเธšเธฃเธนเธ›เธ เธฒเธžเธ›เธฃเธฐเธเธญเธš


 
x
ประเภท
,Nursery
ที่ตั้งโรงเรียน
 
ความเป็นมา
 

เริ่มต้นปีการศึกษา 2554

อนุบาลปษิตาจะจัดการเรียนการสอนโดยเน้นภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)

โดยนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ
สัปดาห์ละ 4 วัน  

โรงเรียนอนุบาลปษิตา ก่อตั้งขึ้นโดย อาจารย์สุคนธา ตันคณารัตน์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนไตรภพวิทยา จังหวัดลำปางซึ่งเปิดสอนมานานกว่า 45 ปีแล้ว ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงเรียนเอกชนนำร่องประจำจังหวัดลำปาง ซึ่งอาจารย์สุคนธาต้องการจะเห็นโรงเรียนอนุบาลที่มีแนวการสอนโดยยึดหลักความเป็นกลางที่ไม่เน้นวิชาการเพียงอย่างเดียว ยังมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเชาวน์ปัญญา ไหวพริบต่าง ๆ ให้เด็กด้วย
โรงเรียนอนุบาลปษิตา ตระหนักถึงการเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างมีความสุขของเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปี จึงได้จัดโรงเรียนให้ มีสถานที่กว้างขวาง สะอาด ปลอดภัย โปร่งโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก บรรยากาศร่มรื่น ถูกสุขลักษณะ และอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านตนเอง

หลักสูตรและแนวการสอน

     ผู้บริหาร และคุณครูโรงเรียนอนุบาลปษิตา มีประสบการณ์ตรงเรื่องเด็กเล็ก มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการปี 2546 มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีความริเริ่ม สร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างมีความสุข พัฒนาเด็กตามศักยภาพของตนเอง โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) โดยบูรณาการเนื้อหาวิชาต่าง ๆ เช่น ศิลปะ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ดนตรี กิจกรรมเข้าจังหวะต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้มีการพัฒนาให้เกิดทักษะในทุก ๆ ด้าน  


ปรัชญาของโรงเรียน
เรียนดี เล่นสนุก มุ่งเน้นความฉลาด
    

สถานที่ สภาพแวดล้อม
ผู้รับใบอนุญาติ
ผู้อำนวยการ
ปีที่เปิดสอน
ระดับที่เปิดสอน
เด็กพิเศษเรียนรวม
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนครูทั้งหมด
จำนวนครูต่างชาติ
จำนวนนักเรียนต่อห้อง
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับต่อปี
จำนวนนักเรียนต่อครู 1 คน
อุปกรณ์การเรียนการสอน
การรับส่งนักเรียน
รับตั้งแต่อายุ
เกณฑ์การคัดเลือก
ค่าเล่าเรียนต่อภาคเรียน
รายการที่รวมอยู่ในค่าเรียน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ลักษณะธห้องเรียน
 
!! เน„เธกเนˆเธžเธšเนเธœเธ™เธ—เธตเนˆ
 

 

 
 
 
   
   
   
   
     
 
 
 ชื่อ:
อีเมลล์:
ข้อความก:
  พิมพ์คำว่า "อนุบาล" ด้วยครับ
 

 
     
 
 
 
 
 
เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญ Anubarn.com
เธญเธตเน€เธกเธฅเนŒ: info@anubarn.com
Horpak4u.com
Copyright 2006 by Anubarn.com