หน้าหลัก |  สนทนา พ่อ แม่ ลูก |  เล่าเรื่องสมัยเรียนอนุบาล |  ติดต่อลงโฆษณา |  ติดต่อ Anubarn.com  
 
 
ประเภท
ถนน
จังหวัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนอนุบาล บรรลือทรัพย์ ซ.เรวดี
x
ประเภท
อนุบาล ,Nursery ,สองภาษา
ที่ตั้งโรงเรียน
ซอย เรวดี   ซอยเรวดี 11       เมือง   นนทบุรี
เบอร์โทร
02-9514071, 029514791
เบอร์แฟ็กซ์
อีเมลล์
เว็บไซด์
https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5-1311104125669623
 
ความเป็นมา
โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์สังกัดสำนักงานเขตพี้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึาษา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2538
โดยนางสาวน้ำผึ้ง บรรลือทรัพย์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวนวลนภา
บรรลือทรัพย์ เป็นครูใหญ่

จากมุมมองและความมุ่งมั่นในด้านการเรียนการสอน และมีใจรักด้านการศึกษาจึงได้ขยายแนวคิดจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ขึ้น เพื่อเป็นสถานฝึกอบรมกุลบุตร
กุลธิดาในด้านการเตรียมความพร้อมให้เจริญเติบโตเพียบพร้อมด้วยคุณภาพและย่างก้าวสู่โลกแห่งการศึกษาในอนาคตต่อไปในระดับที่สูงขึ้นอย่างมั่นใจ
หลักสูตรและแนวการสอน

หลักสูตรและแนวการสอน
มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ โดยยึ่ดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดการศึกษาตามหลักสูตรก่อนประถมศึกษา พ.ศ. 2540 จัดการเรียนแบบบูรณาการเตรียมความพร้อมด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จัดกระบวนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2546 ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ซึ่งเป็นวิธีที่เด็กได้ประสบการณ์ตรงและเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง จำเป็นต้องศึกษาหาความรู้ความพร้อมและความสามารถในการรับรู้ของเด็กแต่ละคนเพื่อไห้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่เด็กนักเรียนอย่างเต็มที่ พร้อมเน้นความกตัญญู การให้ความเคารพบิดามารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ครู ปกครอง การมีมารยาท ฝึกความมั่นใจ ความกล้าแสดงออก ให้รู้จักมี ความคิดวิเคราะห์ แยกแยะได้เหมาะสมกับวัย มีคุณธรรม จิริยธรรม

บุคลากร
บุคลากรของโรงเรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านปฐมวัย มีความกระตือรือร้นในการทำงาน อยู่ในวัยหนุ่มสาว มีประสบการณ์ มีความตั้งใจในการทำงาน มีใจรักเด็กและสามารถดูและเด็กนักเรียนปฐมวัยได้เป็นอย่างดี

ด้านอาหาร
อาหารครบ ห้าหมู่ตามหลักโภชนาการ เน้นอาหารที่ช่วยความจำ พัฒนาสมอง สะอาด สด

สถานที่ สภาพแวดล้อม

ด้านอาคารสถานที่
สถานที่สะอาด สดไส ร่มรื่น ปลอดภัยเหมาะกับเด็กก่อนปฐมวัย

มีสระว่ายน้ำ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องดนตรี ห้องวีดีทัศน์
ลานเอนกประสงค์ สนามหญ้า เครื่องเล่นสนาม และเครื่องเล่นในร่ม สื่อการสอนครบรูปแบบ มีความทันสมัย

ผู้รับใบอนุญาติ
นางสาวน้ำผึ้ง บรรลือทรัพย์ (ผู้รับใบอนุญาต)
ผู้อำนวยการ
นางสาวนวลนภา บรรลือทรัพย์
ปีที่เปิดสอน
16 พฤษภาคม 2538
ระดับที่เปิดสอน
ชั้นเตรียมอนุบาล, อนุบาล 1-3
เด็กพิเศษเรียนรวม
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนครูทั้งหมด
จำนวนครูต่างชาติ
จำนวนนักเรียนต่อห้อง
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับต่อปี
จำนวนนักเรียนต่อครู 1 คน
อุปกรณ์การเรียนการสอน
การรับส่งนักเรียน
มีรถตู้ รับ – ส่ง นักเรียน
รับตั้งแต่อายุ
2 - 6 ปี
เกณฑ์การคัดเลือก

ระเบียบการ/การรับสมัคร
รับสมัคร นักเรียนอายุ 2-6 ปี ชั้นเตรียมอนุบาล, อนุบาล 1-3 บุตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจเบิกค่าเล่าเรียนได้ เรียนห้องแอร์ทุกชั้นเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน ติดต่อขอรับทราบรายละเอียดได้ที่โรงเรียน

เวลาเรียน
-เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 - 15.00
-หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน
-ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียน 16 พฤษภาคม - 10 ตุลาคม
-ภาคเรียนที 2 เปิดเรียน 1 พฤศจิกายน - 15 มีนาคม

การแต่งกาย
-วันจันทร์, อังคาร , พฤหัสบดี แต่งชุดนักเรียน
-วันพุธแต่งชุดพละ
-วันศุกร์แต่งชุดไปรเวท (ชุดตามสบาย)

หลักฐานที่ต้องใช้
-สำเนาสูติบัตร,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป ของนักเรียน
-สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา ปกครอง

ค่าเล่าเรียนต่อภาคเรียน
รายการที่รวมอยู่ในค่าเรียน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ลักษณะธห้องเรียน

การจัดชั้นเรียน
จัดห้องเรียนให้สะอาดสดใส โดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดบรรยากาศในห้องเรียนที่ทำให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าตนเองสามารถเรียนได้อย่างมีความสุข ประสบผลสำเร็จ ทำให้อยากเรียนรู้มากขึ้นและทำให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ง่าย โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข ภายไต้บรรยากาศที่เป็นกันเองระหว่างครูกับนักเรียน

 
 

 

 
 
 
   
   
   
   
     
 
 
 ชื่อ:
อีเมลล์:
ข้อความก:
  พิมพ์คำว่า "อนุบาล" ด้วยครับ
 

 
     
 
รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ 3 อัตรา โทร.0898282761

ความคิดเห็นโดย:  ครูเบิ้ล  อีเมลล์:  วันที่:  08/04/2021


รับสม้ครครู 2 อัตรา แม่บ้าน 1 อัตรา โทร .0898282761 ครูเบิ้ล

ความคิดเห็นโดย:  ครูเบิ้ล  อีเมลล์:  วันที่:  05/02/2021


เปิดรับสมัครนักเรียน 2-6ขวบ โทร.025913893-4

ความคิดเห็นโดย:  ครูเบิ้ล  อีเมลล์:  วันที่:  22/10/2020


รับครู ครูผู้ช่วย ครูพี่เลี้ยง สนใจฝากเบอร์ ไว้นะครับ หรือ โทรสอบถามได้ที่โรงเรียน เบอร์ 025913893-4

ความคิดเห็นโดย:  ครูเบิ้ล  อีเมลล์:  econ2@hotmail.com วันที่:  08/11/2018


สมัครพี่เลี้ยงเด็กค่ะยังรับอยู่มั้ยคะ บ้านอยู่ซ.ประเสริฐอิสลามค่ะ เดินทางสะดวกนะคะ

ความคิดเห็นโดย:  สุพัตรา  อีเมลล์:  resatamdaeng@gmail.com วันที่:  21/05/2017


สนใจสมัครตำแหน่งผู้ช่วยครูค่ะ ยังรับสมัครอยู่ไหมคะ? ดิฉันไม่ได้เรียนจบครุศาสตร์แต่อยากสอนน้องๆค่ะ ถึงไม่ได้เป็นครู เป็นผู้ช่วยครู ดิฉันก็พอใจแล้วค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  มายด์  อีเมลล์:  Amorntip1993@gmail.com วันที่:  20/03/2017


ยังรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กอยุ่หรือเปล่าค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  พัทตินันท์  อีเมลล์:  Chavankorn0261@gmail.com วันที่:  22/08/2016


สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามข้อมูลกับทางโรงเรียนว่ารับสมัครครูสอนชั้นอนุบาลบ้างไหมค่ะ ดิฉันมีประสบการณ์การเป็นครูอาชีวมา 24 ปี ต้องการสอนเด็กเล็กบ้าง พอมีตำแหน่งว่างไหมค่ะ บ้านดิฉันไม่ไกลอยู่ในซอยเรวดี31/1 ค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  สุภาวดี แก้วเก้า  อีเมลล์:  supavadee2510@hotmail.com วันที่:  26/01/2016


สมัครพี่เลี้ยงอนุบาลค่ะมีประสบการฝึกงานจาก สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัย"ทีปังกรการุณยมิตร". บ้านราชวิถี ค่ะ และมีประสบการจากการเลี้ยงเด็กตามบ้านและเนอสเซอรี่ค่ะ *ไม่ทราบว่าตอนนี้ทางโรงเรียนฯยังรับสมัครพี่เลี้ยงอยุ่รึป่าวค่ะ หากสนใจติดต่อทางอีเมลล์ และเบอร์โทรศัพย์ได้เลยค่ะ082-9559783. ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  ปัทมา ศรีปรีเปรม  อีเมลล์:  bepattama40@gmail.com วันที่:  15/05/2015


ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะครับ รายละเอียดติดต่อสอบถามที่โรงเรียนได้เลยครับ โทร.029514071 -029514791

ความคิดเห็นโดย:  ครูเบิ้ล  อีเมลล์:  วันที่:  09/02/2015


อยากทราบว่าเปิดรับสมัครนักเรียนวันไหน ค่าแรกเข้า+ค่าเทอม เท่าไหร่ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง น้อง อายุ 3 ปี จ่ายเป็นเดือนหรือเป็นเทอม รบกวนตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  ปุณย์จรีย์  อีเมลล์:  punjaree65@gmail.com วันที่:  06/02/2015


ลูกอายุ 2 ขวบอยากให้เข้าโรงเรียนแล้วแต่ว่าอยากทราบว่าถ้าต้องไปรับหลัง 5 โมงเย็นได้ไหมค่ คือ 5.30 นะค่ะไม่เกิน

ความคิดเห็นโดย:  ประภาพร  อีเมลล์:  tarn.inmanee@hotmail.com วันที่:  29/04/2014


รบกวนขอรายละเอียดสำหรับน้องทีจะเข้าใหม่ด้วยครับ ค่าเทอม ค่าอาหาร ค่าหนังสือ และอื่นๆ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นโดย:  เชษฐา  อีเมลล์:  ch_assab@hotmail.com วันที่:  28/04/2014


ตอนนี้ยังรับครูอนุบาลอยู่ไหมค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  ชาลินี  อีเมลล์:  por_cha@windowslive.com วันที่:  12/12/2013


ยากทราบค่าเล่าเรียนเตรียมอนุบาลเท่าไรคับ

ความคิดเห็นโดย:  พิทักษ์  อีเมลล์:  pitak_api@hotmail.co.th วันที่:  16/10/2013


ยังรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กอยู่หรือเปล่าค่ะติดต่อหนูกลับมาที่0904858793

ความคิดเห็นโดย:  ชบา  อีเมลล์:  chaba-7389@hotmail,co.th วันที่:  07/09/2013


รับพี่เลี้ยงหรือเปล่าคะเงินเดือนเท่าไหร่คะ

ความคิดเห็นโดย:  จิน  อีเมลล์:  bootsagorn2000@gmail.com วันที่:  31/07/2013


กิจกรรมวันแม่ เสาร์ที่ 10 ส.ค.56

ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  18/07/2013


หยุด 22-23 ก.ค.56 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาครับ

ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  18/07/2013


รับสมัครครูอนุบาล

ความคิดเห็นโดย:  ครูดำ  อีเมลล์:  วันที่:  14/05/2013


รบกวนคุณ จิตราพร โทรสอบถามข้อมูลทางโรงเีรียนด้วยครับ เพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ โทร.029514071

ความคิดเห็นโดย:  Ble  อีเมลล์:  วันที่:  29/04/2013


อยาทราบค่าเทอมและค่าอื่นๆ ทึ่ต้องเสียน่ะ คะ ลูก 2 ขวบ จะให้เรียนเตรียมอนุบาลที่นั่น รบกวนด้วยนะคะpondwoo33@gmail.com

ความคิดเห็นโดย:  จิตราพร  อีเมลล์:  pondwoo33@gmail.com วันที่:  27/04/2013


โรงเรียนหยุดสงกรานต์ 9-16 เปิดเรียนซัมเมอร์ 17 เมษายน56 ครับ

ความคิดเห็นโดย:  ครูดำ  อีเมลล์:  วันที่:  11/04/2013


ตอบ คุณครูจอย ตอนนี้ ยังรับสมัครอยู่ครับ รีบติดต่อโรงเรียนด่วนเลยครับ โทร.029514071-025913893

ความคิดเห็นโดย:  คุณครูเบิ้ล  อีเมลล์:  econ2@hotmail.com วันที่:  20/03/2013


อยากทราบว่ายังเปิดรับครูประจำชั้นอยู่หรือเปล่าค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  ครูจอย  อีเมลล์:  wannipa-joy@hotmail.com วันที่:  15/03/2013


16 ม.ค.56 หยุด 1 วันครับ วันครู

ความคิดเห็นโดย:  ครูดำ  อีเมลล์:  วันที่:  15/01/2013


รับครูอนุบาล ครูพี่เลี้ยง แม่บ้าน ครูภาษาอังกฤษ

ความคิดเห็นโดย:  ครูดำ  อีเมลล์:  วันที่:  03/11/2012


แจ้งข่าว เปิดภาคเรียนที่ 2 1 พ.ย.55 ครับ

ความคิดเห็นโดย:  ครูดำ  อีเมลล์:  วันที่:  17/10/2012


แจ้งข่าว นักเรียนที่มาเรียน Summer ตุลาคมนี้ โรงเรียนหยุด 22-23 ต.ค.55 (หยุดวันปิยะมหาราช)

ความคิดเห็นโดย:  ครูดำ  อีเมลล์:  วันที่:  17/10/2012


ชวนน้องไปเรียนที่นี่ดีกว่าจร้า

ความคิดเห็นโดย:  Nantawan Paramee  อีเมลล์:  newilove007@hotmail.com วันที่:  06/10/2012


รับครูอนุบาลและแม่บ้านครับ

ความคิดเห็นโดย:  ครูดำ  อีเมลล์:  วันที่:  25/09/2012


ตอบแม่น้ำครับ เข้าได้ครับ มีรถรับส่ง ติดต่อที่โรงเรียนเลยครับ

ความคิดเห็นโดย:  ครูดำ  อีเมลล์:  วันที่:  02/06/2012


ขอทราบรายละเอียด น้องอายุ 2 ขวบ สามารถเข้าเรียนเดือนหน้าได้ไหมค่ะ มีรถรับส่งหรือป่าวค่ะ แรกเข้าเท่าไรค่ะ เดือนละเท่าไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  แม่น้ำ  อีเมลล์:  love_c_0519@hotmail.com วันที่:  26/05/2012


อยากทราบรายละเอียด น้องอายุ 2 ขวบ สามารถเข้าเรียนเดือนหน้าได้เลยไหมค่ะ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างค่ะ มีรถรับส่งน้องไหมค่ะ แรกเข้าเท่าไร รายเดือนๆละเท่าำไรค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  แม่น้ำ  อีเมลล์:  love_c_0519@hotmail.com วันที่:  26/05/2012


อยากทราบรายละเอียด น้องอายุ 2 ขวบ สามารถเข้าเรียนเดือนหน้าได้เลยไหมค่ะ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างค่ะ มีรถรับส่งน้องไหมค่ะ แรกเข้าเท่าไร รายเดือนๆละเท่าำไรค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  แม่น้ำ  อีเมลล์:  love_c_0519@hotmail.com วันที่:  26/05/2012


รับสมัครครูอนุบาล พี่เลี้ยง คนทำความสะอาด

ความคิดเห็นโดย:  ครูดำ  อีเมลล์:  วันที่:  22/05/2012


สวัสดีค่ะคุณแม่น้องแบมค่ะ อนุบาล 2 น้องแบมอยู่บ้านทานข้าวน้อยมากค่ะ ไม่ค่อยชอบทานผัก เคยแอบดูน้องทานข้าวที่โรงเรียน รู้สึกว่าทานเยอะมากเติมแล้วเติมอีก แต่อยู่บ้านทานน้อยมากและจะเชื่อฟังคุณครูมากค่ะ อยู่บ้านน้องแบมชอบให้คุณแม่กับคุณพ่อและน้องเป็นนักเรียนคะ ตัวน้องแบมจะเป็นคุณครูค่ะ อยากให้คุณครูช่วยบอกให้น้องทานข้าวที่บ้านเยอะๆด้วยค่ะ ส่วนเรื่องการเรียน น้องอ่านหนังสือเก่งค่ะ อ่านให้คุณแม่พ่อฟังทุกวันค่ะขอชมคุณครูค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  แม่น้องแบม  อีเมลล์:  วันที่:  08/04/2012


คุณแม่น้องฟิวค่ะ น้องฟิวเรียนจบ อนุบาล3 แล้วต้อนนี้อยู่สาธิตเกษตรค่ะ ขอขอบคุณคุณครูท่านทุกท่านที่ช่วยดูแลเอาใจไส่น้องฟิวเป็นอย่างดีค่ะ หลายวันก่อนได้ซือขนมมาฝากคุณครูที่โรงเรียนทุกคน ถ้าสะดวกจะซื้อไปฝากอีกนะค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  แม่น้องฟิว  อีเมลล์:  วันที่:  08/04/2012


โรงเรียนรับซับเมอร์ครับ เปิด 17 เมษายน255

ความคิดเห็นโดย:  ครูดำ  อีเมลล์:  วันที่:  02/04/2012


ลูกเรียนจบจากที่นี้แล้วครับเมือปี 2553 ตอนนี้เรียนที่ เซนต์คาเบรียล ป.1 การเรียนผ่านฉลุ่ยครับ ถูกใจทุกคนในบ้าน จึงขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ที่ช่วยอบรมลูกชายเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา 4 ปี เตรียมอนุบาลถึงอนุบาล3 ตอนนี้กำลังมีอีกคน 3 เดือนแล้ว และจะนำไปให้คุณครูช่วยดูแลอีกเช่นเคย

ความคิดเห็นโดย:  สุรศักดิ์  อีเมลล์:  วันที่:  01/02/2012


วันจันทร์ที่ 16 ม.ค.55 วันครู โรงเรียนหยุดหนึ่งวันครับ

ความคิดเห็นโดย:  ครูดำ  อีเมลล์:  วันที่:  09/01/2012


แจ้งข่าว วันเสาร์ที่ 14 ม.ค.55 โรงเรียนได้รับเกียรติจากเทศบาลนครนนทบุรีให้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนนทบุรี น้องๆที่ไปร่วมงานวันเด็กอย่าลืมแวะทักทายคุณครูด้วยนะครับ (มีของขวัญแจกด้วยคร้าบ)

ความคิดเห็นโดย:  ครูดำ  อีเมลล์:  วันที่:  09/01/2012


เรียนคุณ วรินทร์ ทิพย์เวศ รายละเอียดเรื่องค่าเล่าเรียน กรุณาโทร สอบถามได้ที่โรงเรียน ครับ หรือ เข้ามาสอบถามได้ที่โรงเรียนครับ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 15.00 น. เบอร์โทร 029514071 ครับ

ความคิดเห็นโดย:  คุณครูเบิ้ล  อีเมลล์:  econ2@hotmail.com วันที่:  07/12/2011


สวัสดีครับ อยากสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเรียนครับ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง แรกเข้าคิดเท่าไหร่ และต่อ ๆ ไปคิดเท่าไหร่ ขอบคุณล่วงหน้าครับ.

ความคิดเห็นโดย:  วรินทร์ ทิพย์เวศ  อีเมลล์:  warin@fujifilm.co.th วันที่:  03/12/2011


คุณครูน้ำผึง โทรกลับด้วยนะ คับ 0883660288 อีเมลผม นะคับoo_tanakorn@hotmail.com

ความคิดเห็นโดย:  ธนกร ศีรสิงห์  อีเมลล์:  oo_tanakorn@hotmail.com วันที่:  06/11/2011


คุณครูน้ำผึง โทร กลับด้วยนะ คับ 088366288

ความคิดเห็นโดย:  ธนกร ศีรสิงห์  อีเมลล์:  wirote99@hotmail.com วันที่:  06/11/2011


รบกวนท่านผู้ปกครอง โทรสอบถามที่โรงเรียน เบอร์ 029514071 ด้วยครับ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องโทรถามที่โรงเรียนครับเพราะทราบไม่หมดและถ้าตอบอาจผิดพลาดครับ

ความคิดเห็นโดย:  ครูเบิ้ล  อีเมลล์:  วันที่:  06/10/2011


อยากทราบข้อมูลค่าแลกเข้า+ค่าเทอมทั้งหมดค่ะ และอยากทราบว่าเริ่มสมัครได้เมื่อไหร่ อยากให้น้องเรียน อ.1ปีหน้า ค่ะ รบกวนส่งให้ทางเมลล์ก็ได้นะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  ชฏาพร  อีเมลล์:  jib_jib0000@hotmail.com วันที่:  05/10/2011


ตอบคุณ วาพะและสมสา ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องโทรถามที่โรงเรียนครับเพราะทราบไม่หมดและถ้าตอบอาจผิดพลาดครับ

ความคิดเห็นโดย:  DD  อีเมลล์:  วันที่:  16/06/2011


อยากทราบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเทอมรบกวนด้วยนะคั

ความคิดเห็นโดย:  วาพะ และสมสา  อีเมลล์:  lasomsa@yahoo.com วันที่:  08/06/2011


สวัสดีครับ อยากสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเรียนครับ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง แรกเข้าคิดเท่าไหร่ และต่อ ๆ ไปคิดเท่าไหร่ ขอบคุณล่วงหน้าครับ....ไม่มีเวลาเข้าไปที่โรงเรียนครับ..ถ้ารบกวนให้ส่ง fax มาให้จะได้หรือเปล่าครับหรือทางอีเมล์ก็ได้ครับ มีสอนว่ายน้ำ และภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมครับ แล้วตอนนี้น้องอายุ 2 ปี 3เดือน แล้วจะต้องเข้าเรียนได้ช่วงไหนครับ

ความคิดเห็นโดย:  ต้น  อีเมลล์:  isared.d@hotmail.com วันที่:  31/05/2011


รับสมัคร พี่เลี้ยง โทร. 025913893-4 อนุบาลบรรลือทรัพย์ 2

ความคิดเห็นโดย:  ครู  อีเมลล์:  วันที่:  18/05/2011


รับสมัครครูอนุบาล

ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  05/05/2011


ตอบคุณสุภาพร ตอนนี้โรงเรียนต้องการรับสมัครครูอนุบาลครับมาสมัครที่โรงเรียนได้เลย

ความคิดเห็นโดย:  วิโรจน์  อีเมลล์:  วันที่:  05/05/2011


สวัสดีค่ะดิฉันชือ นางสาวสุภาพร เกื้อกูล อายุ 24 ปี จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ จังหวัดปทุมธานี จบเมื่อวันที่ 10 มี.ค 54 จบสาขาการศึกษาปฐมวัยโดยตรง ผ่านการฝึกสอน 1 ปี อยากมาสอนที่โรงเรียนนี้ ถ้าขาดครูปฐมวัยช่วยติดต่อหนูด้วยนะค่ะที่เบอร์ 0811577040 เห็นแล้วโรงเรียนน่าอยู่ สภาพแวดล้อมเอื้อต่อสุภาพของเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ภาพรวมแล้วบูรณาการให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความคิดเห็นโดย:  นางสาวสุภาพร เกื้อกูล  อีเมลล์:  numeaw_noi@hotmail.com วันที่:  04/05/2011


คุณอาลักษณ์ตอบทางอีเมล์แล้วครับ

ความคิดเห็นโดย:  วิโรจน์  อีเมลล์:  วันที่:  04/04/2011


สวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเรียนค่ะ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง แรกเข้าคิดเท่าไหร่ และต่อ ๆ ไปคิดเท่าไหร่ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ....ไม่มีเวลาเข้าไปที่โรงเรียนน่ะค่ะ..ถ้ารบกวนให้ส่ง fax มาให้จะได้หรือเปล่าค่ะ...

ความคิดเห็นโดย:  อาลักษณ์  อีเมลล์:  a.suwanarat@gmail.com วันที่:  12/01/2011


เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.53 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมปีใหม่ โดยไห้นักเรียนนำของขวัญมาร่วมจับฉ่ลากแลกเปลียนกัน และมีการร้องเล่นเต็นรำ พร้อมกับรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งในวันนั้นบรรยากาศที่โรงเรียนสนุกมากครับ เพราะว่านักเรียนของเราสนุกสนาน คุณครูก็สนุก มีของขวัญกลับบ้านทุกคน :มีน้องเตรัยมอนุบาลบ้างคน หลังจับฉลากเสร็จแล้ว ร้องเอาของขวัญของตัวเองกลับคืน เป็นความน่ารักแบบเด็กๆครับ: และหลังจากปีใหม่แล้วคาดว่า เด็กๆคงจะมีเรื่องต่างที่ได้ทำกิจกรรมกับครอบครัวช่วงหยุดปีใหม่มาเล่าให้คุณครูฟังดังเช่นทุกปีครับ

ความคิดเห็นโดย:  คุณครูวิโรจน์  อีเมลล์:  วันที่:  02/01/2011


สวัสดีปีใหม่ 2554 นะครับ ขอพรให้ท่านที่เข้าเยียมชมเราและท่านผู้ปกครอง นักเรียนของเราทุกๆคนมีความสุขมากๆนะครับ สำหรับหลายท่านที่เดินทางกลับต่างจังหวัด หรือท่องเทียวต่างๆ ก็ให้ระมัดระวังและเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยทุกๆท่านนะครับ

ความคิดเห็นโดย:  คุณครูวิโรจน์  อีเมลล์:  วันที่:  02/01/2011


เรื่องค่าใช้จ่าย ติดต่อที่โรงเรียนครับ ผมทราบไม่ละเอียด

ความคิดเห็นโดย:  คุณครูวิโรจน์  อีเมลล์:  วันที่:  02/01/2011


รับสมัครครูอนุบาลครับ ติดต่อสมัครด้วยตนเองเลยครับ

ความคิดเห็นโดย:  คุณครูวิโรจน์  อีเมลล์:  วันที่:  02/01/2011


รับสมัครครูอนุบาลครับ ติดต่อสมัครด้วยตนเองเลยครับ

ความคิดเห็นโดย:  คุณครูวิโรจน์  อีเมลล์:  วันที่:  02/01/2011


อยากทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อเทอมเท่าไร มีค่าอะไรบ้างคะ สำหรับหลานชาย 2 ขวบ 9 เดือนค่ะ รบกวนด้วยค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  เสาวลักษณ์  อีเมลล์:  A.N.Jell.lover@hotmail.co.th วันที่:  31/12/2010


ไม่ทราบว่ารับครูคอมพิวเตอร์มั้ยค่ะ

ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  23/11/2010


อยากรบกวนสอบถามค่ะว่าที่โรงเรียนมีการเปิดรับสมัครครูอนุบาลหรือเปล่าค่ะ ดิฉันมีความยินดีที่อยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งมาก ดิฉันจบป.ตรี คณะครุศาสตร์เอกการศึกษาปฐมวัย 5 ปี มีใบประกอบวิชาชีพค่ะ จึงรบกวนท่านอาจารย์กรุณาตอบกลับค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  คุณครูอี๊ด  อีเมลล์:  risara_urika3333@hotmail.com วันที่:  18/11/2010


ตอบคุณ ณิชานันทน์ ทางโรงเรียนรับตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไปครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นโดย:  dd  อีเมลล์:  econ2@hotmail.com วันที่:  18/10/2010


อยากทราบว่ารับเด็กขวบหนึ่งเดือนไหมคะ เพราะไม่มีคนดูแลค่ะ ไปทำงานกันหมด บ้านอยู่ซอยท่าอิฐเหมือนกันค่ะ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ

ความคิดเห็นโดย:  ณิชานันทน์ สระสำลี  อีเมลล์:  jup_wipcream09@hotmail.com วันที่:  15/10/2010


ช่วงนี้ ฝนตกบ่อย ต้องดูแลสุขหน่อยนะครับ ทั้งคุณพ่อ คุณแม่ คุณลูก และสมาชิกที่อยู่ในครอบครัว ระมัดระวังเรื่องใข่หวัดด้วย อาจทำให้ไม่สบายได้ครับ ส่วนที่ โรงเรียนนั้น ได้ระมัดระวังอย่างเต็มที่ครับ โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด คณะครูช่วยกันดูแลตลาดเวลา เพื่อสุขภาพอนามัยของบุตรหลานเราครับ

ความคิดเห็นโดย:  วิโรจน์  อีเมลล์:  วันที่:  07/10/2010


เดือนพฤศจิกายนนี้ น้องๆนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ กำลังเตรียมตัวที่จะไปบันทึกเทปโทรทัศน์ทาง ช่อง 5 ครับ ตอนนี้เห็นน้องๆกำลังซ้อมกันอย่างสนุกสนานเลย ก็รู้สึกสนุกกับน้องๆด้วยครับ ขอให้น้องตั้งใจซ้อมนะครับ (เต็มที่เลย สู้สู้)

ความคิดเห็นโดย:  วิโรจน์  อีเมลล์:  วันที่:  07/10/2010


รับสมัครแม่บ้าน 1 ตำแหน่ง

ความคิดเห็นโดย:  dd  อีเมลล์:  วันที่:  07/10/2010


สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่าน วันนี้มีเรื่องโภชนาการสำหรับเด็ก เล่าให้ฟังนะครับ เรื่องของ นมแม่ๆ มีคุณค่าและประโยชน์อย่างมาก มีสารอาหารครบถ้วน ย่อยง่าย ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทำให้เกิดผลดีต่อจิตใจของแม่และลูก ก่อให้เกิดพัฒนาด้านสมอง สติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ และบุคลิกภาพที่ดี ช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อภาวะภูมิแพ้ นมแม่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูก เมื่ออายุ 1-2 เดือน ควรให้นมลูกเป็นเวลาทุกๆ 3 ชั่วโมง และควรจะสังเกตเด็ก ให้ดื่มนมเมื่อลูกหิว เมื่อลูกอิ่มจะนอนได้นาน และไม่ควรปลุกเด็กให้ตื่น โดยเฉพาะ 6 เดือนแรกลูกควรได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียว หลังจากนั้นควบคู่ไปกับอาหารตามวัยจนอายุ 1-2 ปี โภชนาการสำหรับเด็กวัย 2-3 ปี ในวัยนี้ควรให้เด็กได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ และดื่มนมจืดวันละ 2-3 แก้วหรือกล่อง และไม่ควรให้เด็กกินจุบจิบ ไม่ควรมีขนมหรืออาหารสะสมไว้ในบ้าน สอนให้เด็กกินผักและผลไม้จนเป็นนิสัย ไม่ควรให้กินอาหารรสจัด ของหวาน เป็นต้น ถ้าจำเป็นต้องมีอาหารว่างควรเป็นผลไม้หรือขนมที่ไม่มีรสหวานจัด สอนให้เด็กกินเป็นเวลา ตักอาหารแต่พอดี ดื่มนมแต่พอดี ไม่กินอาหารอย่างรีบเร่ง ลดกิจกรรมที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น การนั่งดูโทรทัศน์ ควรสร้างนิสัยการออกกำลังการให้กับเด็ก นอกจากนั้นควรให้เด็กได้รับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว ส่งเสริมให้เด็กกินอาหารเอง ให้เด็กได้มีโอกาสเลือกอาหารบ้าง สอนให้กินผักโดยทำให้เป็นเรื่องน่าสนุก และไม่ดุเมือทำอาหารหกเลอะเทอะ หรือไม่รำคาญเมือเด็กยังกินอาหารเองตามที่เราฝึกไม่ได้ สิ่งที่กล่าวมานี้โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ได้ปัฏิบัติเป็นประจำ และเห็นว่าท่านผู้ปกครองก็สามารถนำไปปัฏิบัติที่บ้านได้ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกๆของเรามีพ้ฒนาที่ดีขึ้นตามลำดับ เราต้องร่วมมือและช่วยกันนะครับเพื่อลูกๆของเรา ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกสามารถถามได้นะครับ เราจะช่วยหาคำตอบเพื่อพัฒนาลูกของเรา

ความคิดเห็นโดย:  ครูวิโรจน์  อีเมลล์:  วันที่:  05/09/2010


ลองพามาดูที่โรงเรียนก่อนครับ

ความคิดเห็นโดย:  dd  อีเมลล์:  วันที่:  07/05/2010


ตอนนี้น้องอายุเกือบจะสองขวบแล้วค่ะเกิด12พ.ค.2551ยังบอกอึบอกฉี่ไม่ได้ค่ะใส่ผ้าออ้มสำเร็จรูปอยู่ไม่ทราบว่ารับหรือป่าค่ะถ้ารับอยากทราบเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ(น้องเป็นเด็กที่ทานยากมากค่ะนมก็ไม่ชอบดื่ม)

ความคิดเห็นโดย:  คุณแม่น้องโดม  อีเมลล์:  sukhonta2009@hotmail.com วันที่:  04/05/2010


ตอนนี้ทางโรงเรียนกำลังอยู่ในช่วงรับสมัครนักเรียนใหม่ อายุ 2 - 6 ปี ขอเชิญท่านผู้ปกครองที่สนใจแวะ ชม และสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรี่ยน หรือ โทร 029514071 เข้าชมโรงเรียนได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ นะครับ

ความคิดเห็นโดย:  dd  อีเมลล์:  วันที่:  03/05/2010


ติดต่อโรงเรียน www.banluesap.com

ความคิดเห็นโดย:  DD  อีเมลล์:  วันที่:  29/03/2010


สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและท่านที่เยี่ยมชมทุกท่านครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่โรงเรียนปิดเทอม น้องๆหลายคนได้อยู่บ้านกับครอบครัว แต่หลายคนมาโรงเรียน (กรณีพิเศษ) เพราะเหตุปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเดินทางไปเที่ยวใหนก็ระมัดระวังด้วยนะครับ สำหรับน้องที่มาโรงเรียนช่วงปิดเทอมนี้ มีกิจกรรมสนุกๆได้น้องๆได้ปัฏิบัติมากมายทุกวันครับ ให้ผู้ปกครองเตรียมชุดว่ายน้ำให้น้องมาด้วยนะครับ ว่ายทุกวันพฤหัสบดี อนุบาลเตรียมด้วยนะครับ

ความคิดเห็นโดย:  DD  อีเมลล์:  วันที่:  29/03/2010


สวัสดี ปี2553 ครับ ตอนนี้ทางโรงเรียนกำลังเปิดรับสมัครนักเรียน อายุ 2 - 6 ขวบ ครับ รับจำนวนจำกัดนะครับ (รับจองที่เรียนทางอีเมล์ wirote99@hotmail.com ฝาก ประวัติ น้อง และเบอร์โทร ไว้นะครับ)

ความคิดเห็นโดย:  ble  อีเมลล์:  วันที่:  18/03/2010


สวัสดีคะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคน โรงเรียนเปิดเทอมวันจันทร์ที 18 พ.ค 52 นี้นะค่ะ น้องๆนักเรียนทุกให้มาถึงโรงเรียนก่อน 8.00 น น้องๆจะได้มาเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์และออกกำลังกายตอนเช้าด้วยนะ ได้เล่นของเล่นกับเพือนๆมากมาย เสิรมพัฒนาการ อ้อ..คุณแม่คุณพ่อช่วยปลุกคุณลูกตอนเช้าๆด้วยนะค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  คุณครูน้อยคะ  อีเมลล์:  วันที่:  15/05/2009


และขอทราบค่าเล่าเรียนupdateด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  single mom  อีเมลล์:  -- วันที่:  25/04/2009


บ้านอยุ่แถวประชานิเวศน์ 3 ค่ะ สนใจอยากให้ลูกเข้าเรียนที่นี่ค่ะ ที่นี่มีสอนภาษากี่ภาษา อะไรบ้างคะ ถ้าอายุ 2 ขวบ เข้าเรียนเป็นชั้นอนุบาลหรือชั้นไหนคะ

ความคิดเห็นโดย:  single mom  อีเมลล์:  -- วันที่:  25/04/2009


ไม่ทราบว่าตอนนี้คุณครูน้อยไปไหนคะ เห็นน้องธันบอกว่าคุณครูน้อยไม่อยู่ แต่ขอชมนะคะที่โรงเรียนสอนน้องพูดจาน่ารักดีค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  แม่น้องธัน  อีเมลล์:  karnsiree.kapinlakarn@ktb.co.th วันที่:  23/04/2009


อยากทราบว่าเปิดรับสมัครครูอนุบาลหรือเปล่าคะ

ความคิดเห็นโดย:  kung  อีเมลล์:  kaddy_za@hotmail.com วันที่:  27/01/2009


ต้องการให้ลูกสาวเข้าเรียนอนุบาลค่ะ ตอนนี้อายุ 3 ขวบ 4 เดือนค่ะ เกิด 27 สิงหาคม 2548 เขาจะสามารถเข้าเรียน อนุบาล 1 ใน ปีการศึกษา 2552 ได้เลยรึเปล่าค่ะ และถ้าจะเรียนที่โรงเรียนนราธิปพิทยา จะเปิดรับเมื่อไหร่ค่ะ และต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเทอมค่าแรกเข้าทั้งหมดแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ค่ะ(รวมค่าอะไรบ้าง) รบกวนตอบด้วยนะค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  Arisa  อีเมลล์:  arisa_incty_th@hotmail.com วันที่:  09/12/2008


ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ท่านผู้ปกครองทุกท่านช่วยดูแลสุขภาพตนเองให้ดีนะครับ และอย่าลืมดูแลสุขภาพคนในครอบครัว บุตรหลานของท่านด้วยนะครับ รวมทั้งบิดามารดาของท่านด้วยนะครับ ถ้ารู้ว่าลูกกับหลานเป็นห่วงเขาคงมีกำลังใจดีมากนะครับ

ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  24/11/2008


สนใจโรงเรียนอนุบาล และที่อยู่ของดิฉันอยู่จ.นนทบุรี อยากทราบค่าใช้จ่าย และอายุที่รับนักเรียนเริ่มต้นคะ ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นโดย:  สุดาพร พรจินดา  อีเมลล์:  sudaporn_pu@yahoo.com วันที่:  07/11/2008


ตอนนี้โรงเรียนได้เปิดเทอมเป็นวันที่สองแล้วครับ น้องน้องน่ารักทุกคนเลยครับ น้องๆของเราหลายคนก็มาเรียนอย่างสนุกสนานตามปกตินะครับแต่ก็มีน้องใหม่บางคนครับที่ยังยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตลอด ช่วงนี้โรงเรียอนุญาตให้คุณพ่อคุณแม่เฝ้าลุกหลานของท่านที่โรงเรียนได้อยู่ครับ

ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  04/11/2008


ข่างประชาสัมพันธ์ วันที่ 6 พ.ย.5 1นี้ นักเรียนส่วนหนึ่งของเราได้ไปบันทึกเทปโทรทัศน์ที่ช่อง 5 (รำถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติครับ) และวันที่ 17 พ.ย.51 ต้องไปบันทึกเทปโทรทัศน์ที่ช่อง 11 (รำถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติอีกช่นกันครับ) พี่ขอยินดีกับน้องน้องที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนได้ไปรำถวายพระพรด้วยนะคะ

ความคิดเห็นโดย:  วิโรจน์  อีเมลล์:  วันที่:  04/11/2008


ตอนนี้รับสมัครครูอนุบาลอยู่ครับ

ความคิดเห็นโดย:  วิโรจน์  อีเมลล์:  วันที่:  04/11/2008


ตอนนี้ยังรับสมัครครูอนุบาลอยู่หรือเปล่าคะ

ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  30/10/2008


หลานชื่อด.ญ.ฐิติรัตน์ ธรรมเจริญ(น้องออย)เตรียมอนุบาล

ความคิดเห็นโดย:  วรรณรวี โชติกเสถียร  อีเมลล์:  vanrawee2005@hotmail.com วันที่:  19/10/2008


สวัสดีคุณวิโรจน์คะ ขอบคุณนะคะที่ตอบคำถามที่หนูถามไปคะ หนูจะทำการติดต่อไปที่โรงเรียนให้เร็วที่สุดคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ขอบคุณมากคะที่แสดงความยินดีกับหนูคะ

ความคิดเห็นโดย:  สิริกัญญา บุญเพ็ชร์  อีเมลล์:  วันที่:  08/07/2008


ตอบน้องสิริกัญญนานะครับ ถ้าน้องสิริกัญญาจะนำไปใช้ในการศึกษาก็ยินดีนะครับ แต่แบบแปลนเป็นแผ่นใหญ่มีประมาณ 13 แผ่น ต้องถ่ายเอกสาร ลองติดต่อที่ ผอ.นะครับ ชื่ออาจารย์นำผึ่งท่านใจดีมาก เบอร์ติดต่อ ด้านบนครับ ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับ ขอให้น้องสิริกัญญาเรียนจบเร็วนะครับ

ความคิดเห็นโดย:  วิโรจน์....  อีเมลล์:  วันที่:  25/06/2008


สวัสดีค่ะ หนูชื่อ นางสาว สิริกัญญา บุญเพ็ชร์ เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา ออกแบบภายใน ปี4 หนูอยากขอความอนุเคราะห์โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ ในการสอบถามข้อมูล และขอแบบแปลนของโรงเรียน เพื่อจะนำมาทำศิลปนิพนธ์ในการเรียนจบการศึกษาปริญญาตรี ค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  น.ส. สิริกัญญา บุญเพ็ชร์  อีเมลล์:  pompom_id@hotmail.com วันที่:  13/06/2008


ไม่ทราบว่าตอนนี้ทางโรงเรียนยังรับครูนาฏศิลป์อยู่หรือเปล่าค่ะ

ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  25/02/2008


ลูกสาวหยุดไปหลายวันเลยค่ะ เป็นต่อมทอนซินอักเสบ บ่นคิดถึงคุณครูน้อยทุกวันเลยค่ะ คิดถึงคุณพี่ยมมากๆค่ะ วันจันทร์นี้จะไปรบกวนตามปกติแล้วค่ะ ขอบคุณคุณครูทุกๆท่านด้วยนะค่ะ ที่เป็นธุระดูแลให้ค่ะ

ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  18/01/2008


ครั้งหน้าผมจะนำเรื่องการดูแลเด็กอายุ 2 ปีมาเล่าให้ฟังครับ ว่าเบื่องต้นควรเป็นอย่าไร

ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  27/11/2007


ขอเชิญชมรำถวายพระพรของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ ออกอากาศ ทางช่อง 7 สี ในวันที่ 3 ธันวาคม 50 เวลา 05.20 น. ท่านที่สนใจสามารถติดตามรำชมความสามารถของนักเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ได้ครับตามวันเวลาดังกล่าวครับ ส่วนช่อง 5 นั้นออกอากาศแล้ว เมื่อวันที่ 23 พ.ย 50 เวลา 11.00น.ครับ หลังจากที่ได้รับชมแล้ว ต้องบอกว่าน้องระดับอนุบาลรำได้สวยงามมากเลยครับ ณ ทีนี้พี่ขออวยพรให้สิ่งที่ดีดีและความสามารถดีดีแบบนี้อยูกับน้องๆทุกคนตลอดไปนะครับ

ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  27/11/2007


โรงเรียนเปิดรับสมัครทุกวันครับ ไม่เว้นวันหยุด รับเตรียมอนุบาลตั้งแต่ 2 ปีครับ อายุ 2 ปี 4 เดือน ต้องดูที่น้องด้วยครับว่า น้องมีความพร้อมหรือยัง ส่วนค่าธรรมเนียมการเรียนติดต่อได้ที่โรงเรียนครับ ถ้าจะให้ดีคุณแม่ควรพาน้องไปเล่นที่โรงเรียนก่อน ถ้าน้องชอบค่อยตัดสินใจน่าจะดีนะครับ

ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  27/11/2007


ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  16/11/2007


อยากทราบว่าจะให้ลูกเข้าเรียน สามารถสมัครได้ตอนเดือน พค. ถูกต้องไหมค่ะ จำกัดไหมว่าต้องอยู่ในเขตนั้น ดิฉันอยู่บางบัวทองได้ไหมค่ะ และ ค่าเทอมกี่บาทอยากทราบรายละเอียดค่ะ ดิฉันทำงานที่ประชาชื่น ลูกอายุ 2 ปี 4 เดือน ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  แดง  อีเมลล์:  dinsang@gamail.com วันที่:  15/11/2007


งานกิจกรรมวันพ่อไม่ได้จัดครับ มีเฉพาะเบอร์ดที่คณะครูและนักเรียนด้วยกันจัดภายในเท่านั้นครับ

ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  14/11/2007


อยากเรียนถามว่างานวันพ่อปีนี้ (2550) ทางโรงเรียนจะจัดวันไหนค่ะ อยากทราบเพื่อเอามาจัดโปรแกรมวันหยุดของคุณพ่อ,คุณแม่นะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  08/11/2007


ลูกสาวก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะ ที่พอถึงโรงเรียนก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่เลย ก่อนเปิดเทอมหยุดไป 3 วันก็ร่ำร้องจะมาแต่โรงเรียนจะไปหาครูน้อย ไปหาพี่ยม ฯ ไปหาเพื่อนคนนั้น คนนี้ ดีใจค่ะแกเปลี่ยนจากคนนึงเป็นอีกคนนึงเลยค่ะ ขอบคุณค่ะที่ดูแลและเอาใจใส่ลูกสาวจนแกเป็นเด็กที่ร่าเริงและไม่กลัวการมาโรงเรียนอีกเลย แถมกลับบ้านยังนำประสบการณ์จากโรงเรียนกลับไปจัดการคนที่บ้านสะราบคาบ ขอบคุณมากค่ะ ..

ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  06/11/2007


ต้องขอโทษด้วยนะครับโรงเรียนไม่รับเด็กพิเศษเรียนร่วมครับ

ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  13/09/2007


ตอนนี้ครูภาษาจีนยังไม่รับครับ

ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  13/09/2007


ไม่ทราบว่าที่โรงเรียนรับเด็กพิเศษเรียนร่วมมั้ยคะ?

ความคิดเห็นโดย:  kittiya  อีเมลล์:  kittiya@tisi.go.th วันที่:  13/09/2007


ไม่ทราบว่าที่โรงเรียนรับเด็กพิเศษเรียนร่วมมั้ยคะ?

ความคิดเห็นโดย:  kittiya  อีเมลล์:  kittiya@tisi.go.th วันที่:  13/09/2007


ไม่ทราบว่าทางโรงเรียนรับอาจารย์สอนภาษาจีนสำหรับเด็กๆมั้ยคะ

ความคิดเห็นโดย:  SINO BRIDGE  อีเมลล์:  วันที่:  09/09/2007


ถ้างัย มนกิลด์ ฝากดูแล ตัวนึงด้วยนะค่ะ .... ไม่รู้ว่าเป็นสมาธิสั้น ประเภท แอคทีฟ หรือป่าวค่ะ เห็นมาตอบแบบนี้แล้วดีใจค่ะ เพราะแม้กระทั่งกระทู้เล็กๆน้อยยังเอาใจใส่เข้ามาเช็กเข้ามาตอบ ขอบคุณมากค่ะ _/l\_ ฝากด้วยนะค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  มนกิลด์  อีเมลล์:  วันที่:  27/06/2007


เท่าที่เห็นตอนนี้นะครับมีคุณลิงประมาณ 3-4 .... ป่วนทั้งโรงเรียนเลยครับ แต่คุณลิงของเราน่ารักมากครับ คุณครูต้องวิ่งใล่จับทุกวัน แต่ ป่วนเป็นบางเวลาเท่านั้นครับ .... และต่อจากนี้ ท่านคุณพ่อ คุณแม่ หรือคุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย ต้องเตรียมรับมือน้องให้ดีนะครับ เพราะอาจมีคุณลิงบาง...... สามวันดีสี่วันไข้ (บางวันอยากมาโรงเรียนมากแต่บางวันงอแง) ถ้าเป็นเช่นนี้ท่านไม่ต้องตกใจนะครับ เพราะเป็นปกติของน้องเขาครับ

ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  26/06/2007


ตอบคุณหมูครับ ตอนนี้ทราบว่าที่โรงเรียนรับครูนาฎศิลป์ครับ รายละเอียดติดต่อที่โรงเรียนตามเบอร์ด้านบนครับ

ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  20/06/2007


อยากทราบว่าที่โรงเรียนแห่งนี้เปิดรับสมัครครูผู้สอนเพิ่มรึเปล่าคะ

ความคิดเห็นโดย:  คุณหมู  อีเมลล์:  วันที่:  13/06/2007


ตอบคุณแม่น้องภูมิครับ รายละเอียดทั้งหมด ติดต่อได้ที่โรงเรียนโดยตรงครับ เพราะไม่ทราบจริงๆ

ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  28/05/2007


ขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะ....พอดีสนใจเลยรบกวนช่วยแจกแจงค่าใช้จ่ายให้ด้วยค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  แม่น้องภูมิ  อีเมลล์:  surachet-mee@hotmail.com วันที่:  05/05/2007
ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  05/05/2007
ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  29/04/2007


อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายค่ะ สนใจอยากให้น้องเรียนค่ะ ช่วยตอบด้วยนะคะ

ความคิดเห็นโดย:  แม่น้องกันย์  อีเมลล์:  tamas@sanook.com วันที่:  24/04/2007


น่าเรียนจัง เด๋วจาส่งน้องปายเรียน

ความคิดเห็นโดย:  บัว  อีเมลล์:  วันที่:  31/03/2007


 
 
 
 
เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญ Anubarn.com
เธญเธตเน€เธกเธฅเนŒ: info@anubarn.com
Horpak4u.com
Copyright 2006 by Anubarn.com