หน้าหลัก |  สนทนา พ่อ แม่ ลูก |  เล่าเรื่องสมัยเรียนอนุบาล |  ติดต่อลงโฆษณา |  ติดต่อ Anubarn.com  
 
 
ประเภท
ถนน
จังหวัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brain 'n Joy Nursery & Brain Program
x
ประเภท
Nursery
ที่ตั้งโรงเรียน
51   ซ.เสรีวิลล่า 2 (หลังห้างพาราไดซ์พาร์ค)   ศรีนครินทร์   หนองบอน   ประเวศ   กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร
02-185-6018, 089-220-8829
เบอร์แฟ็กซ์
02-185-6018
อีเมลล์
brainenjoy@gmail.com
เว็บไซด์
http://www.brainenjoy.com
 
ความเป็นมา
ศูนย์การเรียนรู้ Brain ‘n Joy ริเริ่มและก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นของ คุณครูนลิณีร์ (ครูเก๋) ซึ่งมีความเชื่อมั่นในทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ของ ดร.ฮาร์เวิร์ด การ์ดเนอร์ ที่ได้กล่าวไว้ว่าเด็กทุกคนเกิดมาพร้อมอัจฉริยภาพทั้ง 9 ด้าน ตามรูปแบบการทำงานของสมอง ผนวก กับประสบการณ์ของครูนลิณีร์ที่ได้เคยร่วมงานในสถาบัน Stellar Academy ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ซึ่งจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการส่งเสริมการพัฒนาอัจฉริภาพอย่างครบด้าน
หลักสูตรและแนวการสอน

“เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับอัจฉริยภาพทั้ง 9 ด้าน ที่รอการค้นพบ” ...... เพราะเซลล์สมองพร้อมเรียนรู้ตั้งแต่ในครรภ์ และเจริญเติบโตได้ถึง 80% ใน 3 ขวบปีแรก ดังนั้นการกระตุ้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งสำคัญ ดังที่ ดร.ฮาร์เวิร์ด การ์ดเนอร์ ผู้คิดค้นทฤษฎีพหุปัญญา หรือ Multiple Intelligences ได้ให้แนวคิดที่ว่า เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับอัจฉริยภาพทั้ง 9 ด้าน ซึ่งจะเกิดการพัฒนาและแสดงออกมาเมื่อมีการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในอัจฉริยภาพด้านนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง Brain ‘n Joy จึงได้พัฒนาหลักสูตรในแนวทางการพัฒนาอัจฉริยภาพอย่างครบด้าน โดยมุ่งเน้นให้คุณครูผู้สอนทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญในการปลูกฝังและส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ และเป็นระบบเพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้สมองทุกส่วนได้อย่างเต็มศักยภาพตามวัย และเป็นพื้นฐานนำไปสู่การค้นหาอัจฉริยภาพด้านที่ตนเองถนัดต่อไป


 หลักสูตรการพัฒนาสมองที่ Brain ‘n Joy พัฒนาขึ้นมานั้น จะถูกนำมาใช้ในทุกโปรแกรมการเรียนการสอนตั้งแต่ในส่วน Nursery และ Afterschool (วันจันทร์-ศุกร์) ที่สอดแทรกไปพร้อมๆ กับการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย เรามุ่งเน้นปลูกฝังทักษะกระบวนการคิดให้กับเด็กๆ ผ่านการเล่น ผ่านบทเพลง ผ่านการเคลื่อนไหว และประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งนอกเหนือจากการดูแลทั้งทางด้านความสะอาด ความปลอดภัย รวมทั้งอาหารเพื่อสุขภาพครบคุณค่าให้กับเด็กๆ ในแต่ละวัน ในส่วนของ Brain School (วันเสาร์-อาทิตย์) มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ผสานความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้น ในแต่ละครั้งเด็กๆ จะได้พบกับกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งถูกเชื่อมต่อด้วยหัวข้อการเรียนรู้ที่เด็กๆ สนใจ ในทุกๆ กิจกรรมนอกเหนือจากการสอดแทรกการพัฒนาอัจฉริยภาพแต่ละด้านแล้ว ยังมุ่งเน้นการฝึกบริหารสมอง การจดจำด้วย Brain Gym และ Mind Map
                     

สถานที่ สภาพแวดล้อม
Brain ‘n Joy ตั้งอยู่ด้านหลังห้างพาราไดซ์พาร์ค (เสรีเซ็นเตอร์) เดินทางสะดวก ศูนย์ของเราเป็นลักษณะของบ้านเดี่ยวที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่น มีสนามเด็กเล่นทั้งในร่ม และกลางแจ้ง มีรั้วล้อมรอบปลอดภัย พร้อมที่จอดรถด้านหน้าศูนย์ตลอดแนวถนน
ผู้รับใบอนุญาติ
ผู้อำนวยการ
ปีที่เปิดสอน
ระดับที่เปิดสอน
เด็กพิเศษเรียนรวม
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนครูทั้งหมด
จำนวนครูต่างชาติ
จำนวนนักเรียนต่อห้อง
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับต่อปี
จำนวนนักเรียนต่อครู 1 คน
คุณครู 1 ท่าน ต่อเด็ก 3 คน
อุปกรณ์การเรียนการสอน
Brain ‘n Joy คัดสรรอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับมาตรฐานบนพื้นฐานของความปลอดภัย และเหมาะกับวัยของเด็กๆ และอีกหนึ่งจุดเด่นที่ Brain ‘n Joy ให้ความสำคัญในการเลือกสรรคือการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติ
การรับส่งนักเรียน
-
รับตั้งแต่อายุ
6 เดือน – 6 ขวบ
เกณฑ์การคัดเลือก
โปรแกรมที่เปิดสอน

1. Nursery Program  (สำหรับวัย 6 เดือน – ก่อนวัยเรียน) 6,000 – 8,500  บาท/เดือน
ครึ่งวัน หรือเต็มวัน  จันทร์ – ศุกร์  (แบบ 5 วัน, 3 วัน, หรือ 2 วัน) 7.00 – 19.00 น.

2. Summer Camp ( สำหรับวัย 3 ขวบ – 6 ขวบ)    6,500  บาท/คอร์ส
เฉพาะช่วงปิดภาคเรียน  คอร์ส 10 วัน  9.00 – 12.00 น. หรือ 13.00 – 16.00 น.

3. Reading Genius (สำหรับวัย 3 ขวบ – 6 ขวบ)   4,500 บาท/ คอร์ส 10 ชม.
หลักสูตรการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก เรียนรู้การอ่านออกเสียงภาษาที่สองอย่างเป็นธรรมชาติ และมีความสุข

ค่าเล่าเรียนต่อภาคเรียน
รายละเอียดข้างต้น หรือ www.brainenjoy.com
รายการที่รวมอยู่ในค่าเรียน

มาตรฐาน Brain ‘n Joy

- ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่เปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่เฝ้าดูเด็กๆ ได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็ปไซต์หรือมือถือ (บางรุ่น ตามที่กำหนด) ได้ที่ www.brainenjoy.com

- อาหารเพื่อสุขภาพครบครันด้วยคุณค่าอาหารหลัก 5 หมู่ครบ 3 มื้อ (ในกรณีที่เด็กอยู่เต็มวัน) พร้อมของว่าง และน้ำผลไม้ เสริฟในภาชนะที่สะอาดปลอดสาร BPA ที่มีอันตรายต่อเด็ก

- ประกันอุบัติเหตุกับ Krungsri PA Prompt + ตลอดระยะเวลาที่อยู่กับ Brain ‘n Joy สำหรับเด็กๆ โปรแกรม Nursery ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง สูงถึง 20,000 บาท

- ระบบรักษาความปลอดภัยระหว่างวัน ด้วยระบบ Intercom ซึ่งจะไม่อนุญาตให้คนนอกที่อยู่นอกเหนือรายชื่อที่กำหนดไว้ เข้ามารับเด็กก่อนได้รับอนุญาต

- อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และของเล่นที่ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับวัย พร้อมส่งเสริมพัฒนาการครบด้าน

- ระบบการประเมิณพัฒนาการอย่างต่อเนื่องรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน รวมถึงการประเมิณการแสดงออกถึงอัจฉริยภาพในแต่ละด้านของเด็กแต่ละคน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ลักษณะธห้องเรียน
 
 

 

 
 
 
   
   
   
   
     
 
 
 ชื่อ:
อีเมลล์:
ข้อความก:
  พิมพ์คำว่า "อนุบาล" ด้วยครับ
 

 
     
 
ขอทราบรายละเอียดครับ

ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  karn@songtham.co.th วันที่:  25/04/2011


โรงเรียนค่ะเขียนผิดค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  kk  อีเมลล์:  kk.02_tay@hotmail.com วันที่:  19/08/2010


โรงเนรียนสวยดีค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  kk  อีเมลล์:  kk.02_tay@hotmail.com วันที่:  19/08/2010
ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  07/08/2010


ถ้าเด็กร้องตอนแรกคุณครูจะให้เรียนได้ ครึ่งวันหรือเปล่าค่ะ และ

ความคิดเห็นโดย:  วรรณา  อีเมลล์:  wannas@bjc.co.th วันที่:  02/03/2010


 
 
 
 
เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญ Anubarn.com
เธญเธตเน€เธกเธฅเนŒ: info@anubarn.com
Horpak4u.com
Copyright 2006 by Anubarn.com